China's Belt and Road Initiative and Armenia

China's Belt and Road Initiative and Armenia

By : Mher Sahakyan

Release date: May 2021

Նորավանք

ISBN: ISBN 978-9939-825-36-6


More About this Book

Աշխատությունում վերլուծվել է Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» (ՄԳՄՃ) նախաձեռնության ազդեցությունը համաշխարհային քաղաքատնտեսական իրադրության վրա, գնահատվել է ՄԳՄՃ նախաձեռնությունը Չինաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից, ինչպես նաև ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ, որոնց միջոցով Հայաստանը կկարողանա ներգրավվել այդ նախաձեռնությունում։ Նախատեսված է արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների, դիվանագետների, միջազգայնագետների, արևելագետների, չինագետների, տնտեսագետների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար: