Slovenian Political Science Association

Slovensko politološko društvo
Kardeljeva ploščad 5
Ljubljana
1109
Slovenia
Tel
38615805179
Fax
+38615805101
Number of Representatives on IPSA Council
1