Slovenian Political Science Association

Slovensko politološko društvo
Ljubljana
Slovenia
Description/About

Slovensko politološko društvo (SPOD) je bilo ustanovljeno leta 1968, leta 1992 pa se je pridružilo Mednarodni politološki zvezi (International Political Science Association). Osrednji namen SPOD je spodbujanje svobode misli, ki izhaja iz temeljnih pravic in svoboščin posameznika, hkrati pa krepi demokratične vrednote, posebej v Srednji in Vzhodni Evropi ter krepi evropske ideje med njenimi člani, akademsko skupnostjo in splošno javnostjo.

SPOD stremi k širjenji védnosti o Evropski uniji, njenega nadaljnjega razvoja, standardih demokratičnega življenja v okviru nadnacionalnih regionalnih povezav. SPOD ima trenutno okoli 250 dejavnih članov; med najpomembnejšimi dogodki, ki jih organizira društvo pa so vsakoletne konference, ki nosijo naslov 'Slovenski politološki dnevi', ki jih društvo organizira od leta 1989. Slovenski politološki dnevi so mednarodno priznan dogodek, saj gostijo številne mednarodno priznane evropske in druge znanstvenike s področja družboslovja. Poleg letne konference je SPOD v preteklosti že gostil konference raziskovalnih odborov IPSA, konferenco Zveze politoloških društev iz Srednje Evropske (CEPSA), konferenco EPSnet ter srečanje predstavnikov članic Konfederacije evropske politološke zveze. V letu 2012 je ob letni konferenci Slovenski politološki dnevi potekal tudi sestanek izvršnega odbora Evropske konfederacije politoloških društev (ECPS ).